Danh sách các tài khoản nhận chuyển khoản:

 • BIDV HCM chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • Số tài khoản: 31310000807821
 • Tên: NGUYỄN VĂN SƠN
 • Vietcombank – chi nhánh Hà Nội
 • Số tài khoản: 0301002947250
 • Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN SƠN
 • ACB chi nhánh Hà Nội
 • Số tài khoản: 149856919
 • Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN SƠN
 • TECHCOMBANK HCM
 • Số tài khoản: 19027590666021
 • Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN SƠN
 • VIETINBANK chi nhánh Hà Nội
 • Số tài khoản: 103005520835
 • Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN SƠN
 • SACOMBANK HCM (Chi nhánh Gò Vấp)
 • Số tài khoản: 060099835799
 • Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN SƠN